Zawilgocone ściany? Wezwij profesjonalistów od osuszania murów

Nawet gdy obiekt budowlany stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, niewykluczone jest zagrożenie, że z biegiem czasu mury będzie przenikać wilgoć. Może się to przydarzyć też nagle w wyniku zalania przez uszkodzoną instalację hydrauliczną czy też z powodu podtopienia, a nieraz pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w efekcie uszkodzonej lub niepoprawnie wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie ścian – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Wilgotne ściany nie znaczą od razu, iż dom nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba rozpocząć od zlokalizowania przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak toalety, niewietrzone piwnice i kuchnie wykwitająca na ścianach pleśń jest często efektem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu. Takie sytuacje wymagają wykorzystania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia stosownej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i ściany budynków lub gdy doszło do podtopienia w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Zawodowcy, którzy mają rozległe doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od oceny źródła zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to podstawę do wybrania słusznych metod i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i odpadają, a na ścianach tworzą się plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w ściany. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda pnie się w górę – nieraz nawet na kilka metrów. Zdarza się to często, przede wszystkim w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić odtwarzając hydroizolację poziomą ścian, która zablokuje wznoszenie się wilgoci ku górze. Kolejnym etapem, rzecz jasna po należytym przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz wykonanie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie fundamentów wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem kompetentnego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej czy izolacji bitumicznej, a w następnej kolejności nałożenie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. Częstokroć potrzebne będzie także odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją innych modułów budynków, jak płyty żelbetowe posadzkowe, przepusty kabli i przepusty rur.