Opróżnianie strychów – możesz to zlecić fachowcom

Nie wszystkie odpady mogą znaleźć się w typowym pojemniku na odpady komunalne. Przyczyny tych regulacji bywają różne – niekiedy śmieci są zwyczajnie zbyt duże, innym razem zabraniają tego wprowadzone w naszym kraju akty prawne. Co zrobić z takimi kłopotliwymi śmieciami? Powinniśmy zawieźć je do okolicznego PSZOK-u, innymi słowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. We wszystkich gminach powinien pracować jeden PSZOK, chociaż w największych miejscowościach niekiedy mamy możliwość wybierać spośród wielu punktów. Niestety to rozwiązanie przydatne jest tylko dla tych, którzy posiadają sporą ilość niezagospodarowanego czasu oraz swoje auto sporą ilością niezagospodarowanego czasu oraz własnym autem. Reszta odpowiedzialnie zrobi, postanawiając o wynajmie kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów i remonty – dlaczego trzeba zamówić kontener na śmieci?

Nietypowe odpady wytwarzane są podczas różnorodnego typu prac. Zazwyczaj są to przebudowa nieruchomości oraz – chodzi głównie o duże wolumeny gruzu, a także pudeł po materiałach budowlanych. Wynajęcie kontenera będzie też idealnym rozwiązaniem, jeśli chcemy opróżnić strych – wówczas pomieścimy w nim wszystkie niepotrzebne od dłuższego czasu zepsute urządzenia, zbutwiałe meble i sprzęty. Prace budowlane czy sprzątanie strychów staną się jeszcze mniej uciążliwe, jeżeli z okna domu do kontenera podłączymy specjalny zsyp, który umożliwi bezpieczny transport odpady bez konieczności wyczerpującego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Jak wygląda usługa sprzątania strychów i piwnic oraz wywozu śmieci?

Sprzątanie strychów i piwnic, ale także wywóz różnych śmieci, to usługi świadczone między innymi przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o wybranej kubaturze, który ten przez czas określony w umowie wypełnia starymi meblami czy też odpadami remontowymi. Pojemnik jest później odbierany z posesji, a jego zawartość transportowana jest do punktu, w którym zostanie zutylizowana zgodnie z aktualnymi przepisami.