Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Zajrzyj w to miejsce jeśli potrzebujesz zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie poznawaniem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są m.in w przypadku osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: co obejmują?

Badania wysokościowe w zasadzie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawą są testy inteligencji, osobowościowe, temperamentalne. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce podczas pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr i aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Omijanie pewnych informacji mija się z celem.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o obowiązku ich używania zdecydował okulista.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]