Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze sporządzają multum uwierzytelnionych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Mimo, że online nietrudno znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, nadal nic nie zastąpi usług doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko koniecznością, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie oszacować cenę przekładu. Od czego więc zależy koszt tłumaczeń?

Elementy wpływające na ostateczną cenę tłumaczenia

Na to ile docelowo zapłacisz za przekład dokumentu wpływ mają następujące elementy:
1. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest generalnie o wiele tańszy aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, na który lub z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, włoski) czy germańskich (angielski, niderlandzki) będzie na ogół tańszy niż tłumaczenie z mniej modnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (m.in. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia albo tematy, które opisuje tekst. Przekład prac akademickich, referatów medycznych bądź umów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla danej branży, ale też stosowną wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu niewybaczalnych błędów.
4. Termin realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” musimy szykować się na wyższe ceny.

Przekład zwykły a poświadczony

Trzeba nadmienić, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak paszport albo dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, odpisu lub oryginału oraz nadaje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają sztywny cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości oraz świadectw, z kolei w przypadku nieodzowności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]