Co sprawdzają badania psychologiczne kierowców?

Na www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/ zamówisz badania psychologiczne Bielsko Biała

Badania psychologiczne kierowców są przeprowadzane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Są one bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. W jaki sposób przebiegają testy i co dokładnie weryfikują? Jakie przyrządy są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów służbowych i egzaminatorów

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychologicznym. Do największej należą osoby starające się o prawo jazdy np. kategorii C+E. Do testów przystępują też kierowcy, którzy popełnili wykroczenia związane z jazdą po alkoholu i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się również kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz instruktorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i praktyczna

Badanie psychologiczne składa się z 2 etapów. Najpierw kandydaci przystępują do części teoretycznej. Na tym etapie weryfikowana jest zdolność koncentracji, podzielność uwagi, dokładność działania, a także cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Następnym etapem testów psychologicznych jest część praktyczna, która mierzy głównie widzenie o zmierzchu, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie testów wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, stereometr i aparat Piórkowskiego. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na weryfikowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]