Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Chcesz sprawdzić, komu zlecić badania psychotechniczne Bielsko? Na co czekasz? Koniecznie odwiedź www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one niezbędne w przypadku kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Widać zatem, że są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez pewne organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek badanego, bo kontrolowane umiejętności słabną wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co pięć lat, ale jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są przeprowadzać badania co rok.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]