Badania psychologiczne kierowców – garść faktów

Badania psychologiczne kierowców Bielsko -dalsze informacje o tych usługach znajdziesz tutaj

Badania psychologiczne mają naprawdę szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do pełnienia określonych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy zobowiązani są poddać się badaniom psychotechnicznym, nierzadko mocno się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań składa się z testów inteligencji, wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy osobowości. Określają m.in: ekstra- oraz introwersję, psychotyzm i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, wirometr, stereometr oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które używają okularów, powinny jedynie pamiętać, by zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1, D1+E, D+E i D. Przejść muszą je także osoby, które zamierzają wykonywać zawód instruktora lub egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych i kierowców taksówek. Trzeba dodać, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy na skutek prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależy od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba wykonać je jedynie raz.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]