Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Do pracy w wielu zawodach wymagane są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je ma, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, musimy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu wpływa rodzaj zawodu, w jakim chce pracować badany. Inne badania wykonywane są w przypadku prawników, odmienne natomiast dla operatorów suwnic czy wózków widłowych. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania okazują się zlecane dużo częściej. Warto zatem powiedzieć kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy określają ich specyfikę oraz jakie zdolności są w ich trakcie testowane.

Badania operatorów – o czym należy pamiętać?

Częstość przeprowadzania i rodzaj badań operatorów wózków widłowych oraz innych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 albo 4 lata, poza badanymi po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co 2 lata. Warto przy tym pamiętać, iż wygląd badań może być zmieniony, jeśli wykonujący je psycholog uzna, iż niezbędne są inne badania lub niektóre części okażą się w konkretnym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające najczęściej formę papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Następnie wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na naciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania zdolności postrzegania odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]