Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Kontenery produkcja. Uzyskaj więcej informacji

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są generowane w czasie różnych remontów i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z składowaniem i transportem odpadów. Żeby ich uniknąć, należy zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz lub substancje ciekłe

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania i transportu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, takie jak trociny, wióry metalowe czy granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla których podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, jak również różnego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Użyczają je one klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]