Centrale telefoniczne

Producentami, a jednocześnie liderami w branży centrali telefonicznych są Platan, Slican i Panasonic, które posiadają duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz szeroką ofertę modeli tych urządzeń, które zaspokoją potrzebny najbardziej wymagających klientów chcących posiadać taki system w swoim biurze.

Centrale telefoniczne – czy są niezbędne?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć funkcjonowanie firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centrala pozwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Ma ona również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centrali dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.