Restrukturyzacja – rodzaje i różnice

Jeśli firma znalazła się w głęboki kryzys, długi wobec partnerów zwiększają się z dnia na dzień i rozpoczęcie procedury upadłości wydaje się najlepszym rozwiązaniem, być może przyszedł czas na sprawdzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Postępowanie restrukturyzacyjne – na ratunek bankrutującym biznesom

Restrukturyzację można określić jako transformację podmiotu mającą na celu niedopuszczenie do jego bankructwa i w efekcie zwiększenie jego wartości. Od 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są wyraźnie w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm i oferują im sporo narzędzi do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Same postępowania toczą się szybciej niż przed 2016 r. i nie wymagają tylu formalności. Restrukturyzacja daje wiele pozytywnych rezultatów: powstrzymać realizację niekorzystnych ugód, spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, a zwłaszcza uchować przedsiębiorstwo przed bankructwem.

Postępowania restrukturyzacyjne – o zatwierdzenie układu, sanacyjne, przyspieszone układowe

Przytoczona wyżej ustawa wymienia 4 sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po opracowaniu oraz zatwierdzeniu listy zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednakże w założeniu ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie trwa zazwyczaj do pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają zwykle przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sąd może wyznaczyć tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób majątek dłużnika. Czas trwania tego typu postępowania jest nierzadko dłuższy aniżeli 12 miesięcy, gdyż w kwestiach dotyczących wierzytelności spornych, to sędzia postanawia o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W takim postępowaniu to zadłużona spółka przy współudziale z nadzorcą układu, którego notabene sama wybiera, samodzielnie prowadzi rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Zadaniem sędziego jest tutaj wyłącznie zaakceptowanie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a jednocześnie gwarantuje szeroką ochronę przed windykacją. Łączy się to jednakże z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Trzeba podkreślić, że funkcjonują ograniczenia, które warunkują, który wariant restrukturyzacji może zostać zastosowany w danej sytuacji. Dla przykładu, przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych nie przewyższa 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest rozpoczęcie postępowania układowego bądź sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są trudne, wobec tego jeżeli podejmujesz decyzję o ich prowadzeniu, ale masz wątpliwości, który wariant będzie odpowiedni dla Twojej spółki, obowiązkowo skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.