Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Dalsze informacje o generatorze not księgowych.

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później zderza się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy podkreślić, że notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez potrzeby uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zepsuje budowanych nierzadko przez wiele lat dobrych kontaktów partnerskich. Wszak zwłoka w przelaniu należności za fakturę może być kwestią przejściowych kłopotów finansowych czy zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Skorzystaj z bezpłatnego generatora not księgowych na 40 euro

W momencie, kiedy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN ustala się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Przedsiębiorców zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]