Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Więcej informacji o metodzie kasowej uzyskasz tu.

Osoby z własną działalnością gospodarczą najczęściej rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W tej sytuacji urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy opłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często spotykają się z sytuacją, gdy muszą kilka razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi lub sprzedane produkty. Jeśli to zdarza się regularnie, nawet świetnie prosperująca firma może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w odpowiednim terminie i w rezultacie otrzymać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Mając na względzie przytoczony wcześniej limit z metody kasowej może skorzystać większość naszych właścicieli firm, jednakże muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe oznaczanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie polecają średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym monitorowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak skrupulatnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Natomiast już przy kilkuset fakturach pilnowanie przelewów pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i minimalizację prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]