Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Poszerz swoje wiadomości o automatycznej windykacji.

Może być mnóstwo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy świadczą usługi B2B, ale i przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja polubowna – cykliczne ponawianie prośby o przelanie opłaty

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności na drodze windykacji. Choć termin ten prawie każdemu niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której wszczyna się względem dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. O ile ta strategia dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i miesiąc w miesiąc wypisuje porównywalną liczbę faktur oraz paragonów, ryzyko, że jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w wyznaczonym czasie bezsprzecznie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury powiązanego z księgowaniem przelewów pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość spłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może dodać indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych wobec nieterminowych klientów, określając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, gdy wymienione powyżej kroki nie przyniosą spodziewanego skutku, aplikacja prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje także istotną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]