Jakie kierunki studiów wybierają przyszli studenci?

Wybór najlepszego kierunku studiów to decyzja, przed którą rok w rok staje tysiące abiturientów. Często wybór ten określa rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, które kierunki studiów są popularne wśród młodzieży.

Popularne kierunki studiów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi coraz częściej decydują się również na kierunki pochodne, które posiadają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to rzecz jasna robotyka i automatyka, które nie są może kierunkami nowymi, niemniej jednak dopiero wraz z rozkwitem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci wybierają z reguły psychologię oraz zarządzanie. Kolejno w zestawieniach widnieją prawo, kierunki ekonomiczne (np. rachunkowość i finanse), budownictwo bądź rozmaite filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej kandydatów na miejsce przypada na kierunkach z obszaru orientalistyki (japonistyka i sinologia), a także matematyki. Nie łatwo dostać się także na wydziały związane z grafiką komputerową, realizacją filmową czy kreowaniem wizerunku. Warto zaakcentować, że duża liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści ubiegają się przecież o przyjęcie nawet na parę kierunków w tym samym czasie.

Jak słusznie wybrać kierunek studiów?

Stojąc u progu wyboru kierunku trzeba rozważyć swoje pasje, ale również potencjalne zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy aczkolwiek pamiętać, że dany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery. Absolwenci studiów magisterskich oraz licencjackich mogą swobodnie uzupełniać swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one organizowane na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i na ogół nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy dysponować tytułem licencjata, magistra bądź inżyniera.

Maturzysto, zapamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można też dodatkowo rozwijać swoje umiejętności przykładowo poprzez działanie w wolontariatach czy organizacjach uczelnianych. Trzeba zagospodarować te 5 lat jak najlepiej.