Przepuklina – kto jest narażony?

Przepuklina jest zaliczana do najpoważniejszych schorzeń. Pomimo tego nierzadko lekceważymy jej początkowe symptomy, pozwalając na jej rozwinięcie. To z kolei może owocować groźnymi powikłaniami, w niektórych przypadkach zagrażającym zdrowiu. Przepuklina to przedostanie się błon z jamy ciała, wskutek czego rośnie ryzyko pojawienia się poważnych infekcji. Najczęściej pojawia się na udzie, lecz może powstawać także w jamie brzusznej oraz między żebrami. W przypadku jej zauważenia musimy jak najszybciej wybrać się do lekarza, który wybierze właściwe, skuteczne leczenie.

Jak uniknąć przepukliny?

Przepuklina zwykle okazuje się skutkiem za dużego przeciążenia – powstaje między innymi przy dźwiganiu ciężkich rzeczy. Nierzadko zaś powody jej wystąpienia są zupełnie odmienne – może okazać się tym niedobór kolagenu, wskutek czego uszkodzone są tkanki podtrzymujące narządy wewnętrzne. Niebezpieczeństwo wystąpienia przepukliny rośnie z wiekiem, zatem najbardziej narażeni będą wiekowi pacjenci, ale nierzadko notuje się ją również u maluchów – zwłaszcza niemowląt.

Leczenie przepukliny

Leczenie przepukliny musi być rozpoczęte jak najprędzej i być nadzorowane przez sprawdzonego lekarza. Współczesne techniki są znacznie efektywniejsze od sposobów wykorzystywanych kiedyś oraz eliminują skutki niepożądane. Miast zszywać błony pacjenta, w okolicy przerwania stosuje się specjalne membrany, które umożliwiają zmniejszenie napięcia i jednocześnie zażegnanie ryzyka ponownego wystąpienia przepukliny.