Kursy pierwszej pomocy

W Polsce co roku ginie kilka tysięcy osób wyłącznie z tego powodu, że obserwatorzy wypadku nie potrafią udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie pogotowie ratunkowe. Reakcją na te smutne dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zachowywania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Część kursów pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia różnego rodzaju treningów z zakresu pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Tematy omawiane w czasie szkolenia, są zależne od wspólnych ustaleń organizatora z odbiorcami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim pojawić następujące elementy: bezpieczeństwo własne, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części interaktywnej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku oparzeń termicznych czy porażenia prądem.