Poznaj rolę prawników w zakresie prawa rodzinnego

Jednym z głównych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest prawo rodzinne Najpopularniejsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, aczkolwiek mamy duże doświadczenie również w prowadzeniu spraw dotyczących uregulowania kontaktów, ojcostwa i macierzyństwa czy władzy rodzicielskiej.

Rozwody, alimenty, separacje – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to wyjątkowa sfera prawa, gdyż prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od mecenasa nie tylko biegłości w przepisach, ale w głównej mierze odpowiedniego podejścia do Klienta, który powierza w nasze ręce swoje najbardziej osobiste sprawy. Podczas prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy nastawieni na bieżący kontakt z Klientami i przeprowadzanie ich przez każdy etap sprawy w bezbolesny dla nich sposób. Dążymy do dostosowania się do oczekiwań naszych Klientów zwłaszcza w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – sposób działania prawnika

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych zaczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem w postaci osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej albo przez Skype. To wtedy staramy się zebrać maksymalną ilość informacji dotyczących sprawy, a także poznać osobę, dla której będziemy działać przez najbliższych kilka miesięcy. Następne etapy naszej pracy to sporządzanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem lub innymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. W trakcie prowadzenia każdej sprawy zawsze staramy się znaleźć możliwość na zamknięcie jej ugodowo. Podejście to wynika z faktu, iż wiele sytuacji spornych ma swoje korzenie w silnych emocjach, a pełnomocnik, jako osoba bezstronna, nie jest nimi obarczony i rozpatruje sprawę wyłącznie z punktu widzenia przepisów prawa.