Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się głównie w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Przeważającą część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, prawem pracy oraz dochodzeniem odszkodowań. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, udziale w negocjacjach i mediacjach, a także reprezentacji przed sądami. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy oraz zmniejszenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – doradztwo i obsługa prawna spółek

Zakres działalności Kancelarii koncentruje się także na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Obsługa prawna ma głównie kompleksowy charakter. Służymy doradztwem naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie obszary jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy nawet podatkowe. Pragniemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej spółki, dlatego koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne konsekwencje prawne.