Poznaj nowe przepisy – szkolenia z RODO

Wejście w życie RODO czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania firm, instytucji publicznych, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło również dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w ekstremalnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy więc upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (a więc między innymi użytkowników stron internetowych, klientów firm czy pacjentów przychodni) najbardziej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o okresie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga również od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres tak zwanych danych wrażliwych, do których włączono także informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat ochronydanych osobowych. Pomoże w tym szkolenie RODO, podczas którego dowiedzą się, jak należy zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.