Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – pełnia praw publicznych i niekaralność

Dane osobowe powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych informacji jest zdecydowanie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Do tego przyszły administrator musi dowieść, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – imienny certyfikat i dostęp do materiałów szkoleniowych

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi również specjalną ewidencję danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. Podczas kursu słuchacze poznają kluczowe terminy, takie jak przetwarzanie danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.